privacy

verklaring

Radical Birds
Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Radical Birds (KVK 57516642)
Radical Birds verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten, relaties en partners. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en in het kader van onze gestelde bedrijfsdoelen. In dit privacy beleid leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken. Dit privacy beleid heeft betrekking op onze dienstverlening en communicatie met relaties, klanten, potentiële klanten en partners.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens
Radical Birds verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld via een aanmeldformulier op onze website voor de nieuwsbrief, het ontvangen van een whitepaper, het ontvangen van extra tips na het lezen van onze blog of bij het inschrijven voor een van onze kennissessies. Wanneer je je jezelf hiervoor registreert vragen wij je om je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met reeds eerder verkregen gegevens via andere aanvraagformulieren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier in te vullen of correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Openbare data verkregen van internet en sociale profielen. Van klanten verwerken wij nog een aantal andere gegevens naast bovengenoemde persoonsgegevens, dit zijn:
 • Factuur- en betaalgegevens

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze dienst(en) te kunnen leveren zoals overeengekomen of om je de service te bieden waar je je voor hebt ingeschreven. Dit kan gaan om het versturen van relevante mailingen om je bijvoorbeeld te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen Radical Birds of over aankomende workshops en trainingen. Maar ook bijvoorbeeld om je te vragen om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om je zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen bij het gebruik van onze software door je te helpen met supportvragen.
 • Om onze dienstverlening en e-mailmarketingsoftware te verbeteren.
 • Om vanuit een service- en marketingoogpunt met je te kunnen communiceren via onze software en andere kanalen.
 • Om je vraag naar extra informatie via onze website, e-mail of telefonisch contact te kunnen beantwoorden.
 • Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en).
 • Om te factureren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie-, bewaar- en belastingplicht).

Deze doeleinden kunnen worden geschaard onder de volgende rechtsgronden:

 1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou;
 2. Wettelijke verplichtingen;
 3. Toestemming van de gebruiker;
 4. Gerechtvaardigde marketingbelangen van Radical Birds.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Ten behoeve van de verwerking van jouw persoonsgegevens worden je gegevens voor langere tijd bewaard om je gedurende de looptijd van de overeenkomst of bij een verzoek naar informatie, te allen tijde van dienst te kunnen zijn. We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Het gebruik van Cookies
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Bredewold gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De analytische cookies die wij verzamelen zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Door middel van de tracking cookies die wij plaatsen kunnen wij je surfgedrag binnen deze website analyseren. Met deze cookies houden wij bij welke pagina’s je bezoekt zodat we een profiel van je online gedrag op kunnen stellen. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op je profiel.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Gegevens inzien en/of corrigeren
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen in te zien en eventueel te corrigeren. Dit kun je heel eenvoudig doen door de ‘Wijzig je profiel’ link te gebruiken die je onderaan onze mailingen vindt. Wanneer je dit doet kun je alle persoonsgegevens zien die verwerkt zijn in ons systeem en heb je direct de mogelijkheid om hier wijzigingen in aan te brengen. Naast deze optie kun je ook altijd kiezen voor het indienen van een verzoek tot inzage via info@radicalbirds.nl. Wij zullen hier binnen een week gehoor aan geven.

Toestemming intrekken of bezwaar maken
Je hebt ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Radical Birds.

Dit kun je doen door een verzoek in te dienen via info@radicalbirds.nl . Wij zullen hier binnen een week gehoor aan geven.

Gegevens verwijderen
Naast het intrekken van je eventuele toestemming of het maken van bezwaar, heb je ook het recht om een verzoek in te dienen om je verwerkte gegevens te laten verwijderen. Dit kun je wederom doen door een verzoek in te dienen via info@radicalbirds.nl. Wij zullen hier binnen een week gehoor aan geven.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat je bij ons een uittreksel van je gegevens in een leesbaar formaat (bijvoorbeeld in Excel) kunt opvragen, zodat je deze eenvoudig kunt doorsturen naar een andere partij.

Klacht indienen
We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus en hierom nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je het vermoeden hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik. Meld ons dit dan via info@radicalbirds.nl  zodat wij hier direct op kunnen handelen.

Identificatie
Bij het indienen van het verzoek kunnen we je vragen om een kopie te vragen van je identiteitsbewijs, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is ingediend en we je persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

Wijzigingen
Radical Birds houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd. De laatste wijzigingen dateren van 7 juni 2020.

Contactgegevens
Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring, of een beroep wil doen op één van je wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Radical Birds
Dr. van Deenweg 162
8025 BM Zwolle

Telefoon: 06 – 23 55 77 78
E-mail: info@radicalbirds.nl 

 

FLY WITH US.

01.

Wij als bedrijf helpen graag ondernemers die ‘willen’. Waarom? Wij kunnen u weliswaar een zetje in de juiste richting geven, door te vertellen wat allemaal design uit te halen valt. Maar wij vinden, dat je als ondernemer zelf die stap moet nemen.

02.

Door het toepassen van de juiste strategie en onze creativiteit zorgen wij, de merkenbouwers, ervoor dat alle communicatie in jouw bedrijf naadloos op elkaar aansluit. 

03.

Als je wilt, zetten we ook de vervolgstappen. Daar gaat ons hart harder van kloppen! It’s time to shine and you’ll love it!

Ready to fly with us?

Plan direct je afspraak in op 06 2355 7778 of vraag een offerte aan